Trường mầm non May 10 - 65 năm "Ươm mầm hạnh phúc"

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 20/11/2021 10:42:00 AM - Lượt xem: 120 lượt xem.

Trường Mầm non may 10, tiền thân là Nhà trẻ May 10 và được thành lập năm 1956, với nhiệm vụ chủ yếu là chăm sóc con em của CBCNV May 10. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển qua các thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, thời kỳ bao cấp, thời kỳ đổi mới, cho tới nay, đã có hàng vạn con em người lao động May 10 được chăm sóc từ chính ngôi trường này...

 

Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn