MAY 10 VINH DỰ ĐÓN ĐOÀN ĐẠI BIỂU CỰU CÁN BỘ NỮ CÔNG – TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VỀ THĂM

Trong không khí vui tươi và ý nghĩa hướng đến 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), ngày 03/7/2024, Công đoàn Dệt May Việt Nam và Tổng Công ty May 10 - CTCP vinh dự đón đoàn đại biểu cán bộ nữ công của Tổng Liên đoàn Việt Nam về thăm.