Biểu dương những gia đình công nhân lao động tiêu biểu năm 2022 nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Trong ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2022, bà Trần Quý Dân - Chủ tịch Công đoàn TCT May 10 đã gặp mặt, biểu dương khen thưởng 03 gia đình người lao động đạt danh hiệu "Gia đình Dệt May tiêu biểu" và 01 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” quận Long Biên năm 2022.