“Người Thầy, người chị truyền cảm hứng cho tôi trong công việc & cuộc sống”

Công tác tại Kho Nguyên phụ liệu Thành phẩm xuất khẩu (NPL TPXK) – phòng Xuất nhập khẩu, TCT May 10 đã 16 năm, chị Trịnh Thị Nhân được lãnh đạo phòng tin tưởng giao nhiệm vụ Nhóm trưởng bộ phận Phụ liệu. Đây là bộ phận đòi hỏi mỗi nhân viên phải nêu cao tinh thần phục vụ, đáp ứng kịp thời việc chia tách hàng cho các xí nghiệp để phục vụ sản xuất. Áp lực công việc đã giúp chị Nhân ngày một trưởng thành và luôn là tấm gương sáng cho anh chị em trong đơn vị mình.

| Ngày: 19/05/2022 15:32

Khảo sát ý kiến của bạn
Giao diện web mới của may 10?
Giao diện đẹp
Dễ nhìn
Có nhiều nét mới và thu hút
Không đẹp
Khó dùng