Các trường hợp được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 20/09/2016 03:52:00 PM - Lượt xem: 186 lượt xem.

Khoản 1, Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội và Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015

Khoản 1, Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội và Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của chính phủ quy định những người lao động chết thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hàng tháng:

- Đã đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên;

Trường hợp người lao động còn thiếu tối đa không quá 6 tháng để đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, thì thân nhân được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất với mức đóng hàng tháng bằng 22% mức tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động trước khi chết.

- Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Đang hưởng trợ cấo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả ănng lao động từ 61% trở lên.

- Đang hưởng lương hưu mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên.

 

Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn