Cơ quan nào giới thiệu người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đi giám định mức suy giảm khả năng lao động.

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 20/09/2016 03:46:00 PM - Lượt xem: 77 lượt xem.

Khoản 5 Điều 18 và khoản 3 Điều 21 của Luật Bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại khoản 5 Điều 18 và khoản 3 Điều 21 của Luật Bảo hiểm xã hội thì trách nhiệm giới thiệu người lao động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động được quy định như sau:

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa đối với các trường hợp sau:

+ Sau khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định (giám định lần đầu đối với các trường hợp bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp lần đầu);

+ Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp;

+ Bị tai nạn lao động nhiều lần;

+ Bị nhiều bệnh nghề nghiệp.

- Người lao động được quyền chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động trong trường hợp sau khi thươg tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định (giám định lại mức suy giảm khả năng lao động).

 

 

Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn