66 LỜI PHẬT DẠY VỀ CUỘC SỐNG: Phần thứ 4: Hãy để thời gian cuốn trôi khổ đau đi

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 03/07/2019 11:17:00 AM - Lượt xem: 171 lượt xem.

66 câu thiền ngữ được chia thành 6 phần, mỗi phần gồm 11 câu và được đặt tựa đề cho từng phần để người đọc dễ nhớ các ý chính trong từng phần.

Ảnh: Anh Tú

 • Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của bạn đi.
 • Bạn cứ xem những chuyện đơn giản thành nghiêm trọng, như thế bạn sẽ rất đau khổ.
 • Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa.
 • Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật nữa để đắp vào, cần gì khổ như vậy?
 • Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.
 • Quảng kết chúng duyên, chính là không làm tổn thương bất cứ người nào.
 • Im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng.
 • Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình.
 • Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả.
 • Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên bạn cần phải “Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”.
 • Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính bạn.

Chung Thủy (Sưu tầm)

Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn